Σήμερα γιορτάζουν οι: Ζηνοβία, Ζηνόβιος, Κλεόπας, Κλεοπία, Αστέριος, Αστέρω, Κρονίων, Κρονία, Μαρκιανός, Τέρτιος, Τερτίνα

Σήμερα γιορτάζουν οι: Ζηνοβία, Ζηνόβιος, Κλεόπας, Κλεοπία, Αστέριος, Αστέρω, Κρονίων, Κρονία, Μαρκιανός, Τέρτιος, Τερτίνα

Απελλή επισκόπου Ηράκλειας, Αποστ. Αμπλίου, Αποστ. Αριστοβούλου επισκόπου Βρεταννίας και Ναρκίσσου επισκόπου Αθηνών

  • Απελλής
  • Αμπλία
  • Αμπλίος
  • Αριστόβουλος
  • Αριστοβούλη
  • Νάρκισσος
CosmoNews

Comments are closed.