Заводските цени на храните растат през януари, на облеклото – намаляват

Заводските цени на храните растат през януари, на облеклото – намаляват

© Асен Тонев

Заводските цени през януари растат и на годишна, и на месечна база, сочат данните на Националния статистически институт. При храните годишното поскъпване е с 3% средно, при облеклото обаче има намаление.

Спрямо предходната година производствените цени средно се увеличават с 0.7% като по-високи са в добивната промишленост – с 11.5%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.3%, и в преработващата промишленост – с 0.1%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали – с 19.8%, и при производството на хранителни продукти – с 3%.

Съществено понижение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 2.5%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 1.7%.

В сравнение с декември цените растат с 1.8% средно като повишение е регистрирано в преработващата промишленост – с 1.8%, в добивната промишленост – с 1.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.6%.

При производството на основни метали цените растат с 9.4%, а намаление е отчетено при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 0.7%, и при производството на превозни средства, без автомобили – с 0.4%.

За вътрешния пазар заводските цени през юнуари растат с едва 0.1% на годишна база. В добивната промишленост увеличението е с 8.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.6%, а намаление се наблюдава в преработващата промишленост – с 0.8%.

Спрямо януари 2020 г. по-значително намаление в преработващата промишленост е регистрирано при производството на облекло – с 2.3%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 2%. Ръст на цените е отчетен при производството на основни метали – с 12.1%, и при производството на химични продукти – с 3.9%.

Спрямо декември цените растат с 0.9% като по-високи цени са отчетени при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.3%, и в преработващата промишленост – с 0.8%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление с 0.9%.

В сравнение с декември 2020 г. значителен ръст е регистриран при производството на основни метали – със 7.0%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 1.8%. Намаление се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили – с 0.9%, и при производството на облекло – с 0.2%.

Цените за международния пазар растат средно с 1.7% за година, а спрямо декември – с 3.1%.

CosmoNews

Comments are closed.